Асноўныя віды дзейнасці Нацыянальнага прэс-цэнтра Рэспублікі Беларусь

 

Арганізацыя і правядзенне наступных мерапрыемстваў:

 

  • Прэс-канферэнцыі, брыфінгі, круглыя сталы, прэзентацыі і інфармацыйныя сустрэчы;

  • Выязныя азнаямленчыя прэс-мерапрыемствы для груп айчынных і замежных журналістаў на прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь;

  • Інфармацыйныя кампаніі;

  • Навучальныя семінары для прадстаўнікоў дзяржаўных устаноў, прадпрыемстваў і кампаній;

 

Основные виды деятельности Национального пресс-центра Республики Беларусь

 

Организация и проведение следующих мероприятий:

 

  • Пресс-конференции, брифинги, круглые столы, презентации и информационные встречи;

  • Выездные ознакомительные пресс-мероприятия для групп отечественных и зарубежных журналистов на предприятия Республики Беларусь;

  • Информационные кампании;

  • Обучающие семинары для представителей государственных учреждений, предприятий и компаний;

Адрес:

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Октябрьская, 5